PSYCHOEDUKACJA

Co warto wiedzieć przed podjęciem terapii

– podjęcie psychoterapii to odwaga, a nie słabość

– psychoterapia to nie wstyd, ale wzięcie odpowiedzialności za poprawę komfortu swojego życia

– udział w psychoterapii to dokonywanie zmian w sposobie funkcjonowania, które nie zawsze będą łatwe

– w trakcie psychoterapii może być Ci trudno, mogą pojawiać się różne emocje i myśli – warto o tym szczerze rozmawiać z psychoterapeutą

– o skuteczności psychoterapii decyduje m.in. regularność spotkań

Pierwsze spotkanie - jak się do niego przygotować

Przemyśl i odpowiedz sobie na pytania:

– Co obecnie sprawia mi największą trudność w codziennym życiu?

– Co miałoby zmienić się w moim funkcjonowaniu dzięki psychoterapii?

– Od kiedy obserwuję u siebie trudności, którymi chcę się zająć na psychoterapii?

Strach a lęk

Uczucie lęku i strachu to odmienne stany emocjonalne

Strach:

– to uczucie naturalne, potrzebne i pożyteczne, które nas chroni i ostrzega
– pojawia się w obliczu realnego zagrożenia

Lęk:
– ma charakter irracjonalny
– wynika z wyobrażonego, nieokreślonego bliżej niebezpieczeństwa

Napady lęku a ataki paniki

Napady lęku – aktywizują się w określonej sytuacji (np. społecznej, zawodowej)

Ataki paniki – pojawiają się bez konkretnego powodu

Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra a terapeuta

Psycholog:
– ukończył 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia
– zajmuje się diagnozą psychologiczną, przeprowadza testy psychologiczne i wystawia opinie
– udziela porad i konsultacji, prowadzi i psychoedukację

Psychoterapeuta:
– ukończył 5-letnie studia magisterskie…

Psychoterapia w nurcie integracyjnym

Psychoterapia integracyjna wykorzystuje szeroki wachlarz metod i technik pracy terapeutycznej.
Polega na bardzo elastycznym i zindywidualizowanym sposobie pracy, dobierając najlepsze i
najskuteczniejsze metody do potrzeb i trudności pacjenta…

Darmowe wsparcie psychologiczne – ważne numery telefonów

(22) 837 55 59
ośrodek interwencji kryzysowej

815 346 060
całodobowy telefon zaufania

800 70 2222
centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego ITAKA

116 123
Kryzysowy Telefon Zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym

Pamiętaj!

1. Szukając psychoterapeuty masz prawo zapytać o jego kwalifikacje, w jakim nurcie psychoterapeutycznym szkolił się i pracuje, na czym polega praca w tym nurcie i jak wyglądają spotkania.

2. Masz prawo zmienić psychoterapeutę jeżeli po pierwszych spotkaniach czujesz, że jego metody pracy czy osobowość nie odpowiada Tobie (relacja pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem może pomóc lub utrudnić proces psychoterapeutyczny).

3. Jeżeli psychoterapeuta stwierdza, że nie może w sposób profesjonalny prowadzić procesu terapeutycznego z Tobą ze względów osobistych lub zawodowych, ma obowiązek poinformować Cię o tym i zaproponować innego specjalistę.

4. Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa
– wyjątkiem od jej zachowania jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia Twojego albo Twoich bliskich.
– psychoterapeuta może omawiać treści poruszane podczas spotkania z Tobą jedynie podczas superwizji swojej pracy, w sposób uniemożliwiający identyfikację Ciebie.
– jeśli pomoc psychoterapeutyczna wymaga współpracy z innymi specjalistami (np. psychiatrą), psychoterapeuta udostępnia specjaliście wyłącznie niezbędne informacje, za Twoją wiedzą i zgodą.