Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra a terapeuta

Psycholog:

– ukończył 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia

– zajmuje się diagnozą psychologiczną, przeprowadza testy psychologiczne i wystawia opinie

– udziela porad i konsultacji, prowadzi i psychoedukację

Psychoterapeuta:

– ukończył 5-letnie studia magisterskie (niekoniecznie psychologię – mogą to być kierunki z zakresu
nauk humanistycznych, nauk społecznych i inne), a następnie certyfikowaną szkołę psychoterapii
(zazwyczaj 4-letnią) zakończoną egzaminem i uzyskaniem dyplomu

– prowadzi psychoterapię indywidulaną, grupową, par i małżeństw, rodzinną

– swoją pracę poddaje regularnej superwizji, czyli konsultuje z innym psychoterapeutą, który
posiada uprawnienia superwizora

– powinien przejść psychoterapię własną

Psychiatra:

– lekarz, który ukończył 6-letnie studia medyczne oraz specjalizację z psychiatrii

– dokonuje diagnozy choroby psychicznej i zaburzenia psychicznego (nie diagnozuje natomiast zaburzeń osobowości, których nie da się wyleczyć środkami farmakologicznymi)

– jest uprawniony do wystawiania recept i zwolnień lekarskich oraz skierowań do szpitala

– może zalecać połączenie leczenia farmakologicznego z psychoterapią

Terapeuta:

– specjalizuje się w określonym rodzaju terapii, np. terapii uzależnień i współuzależnienia

– ukończył kurs/ szkolenie/ studium z danego rodzaju terapii

– często tak nazywa się psychoterapeutę