Psychoterapia
w nurcie integracyjnym

Psychoterapia integracyjna wykorzystuje szeroki wachlarz metod i technik pracy terapeutycznej. Polega na bardzo elastycznym i zindywidualizowanym sposobie pracy, dobierając najlepsze i najskuteczniejsze metody do potrzeb i trudności pacjenta. Wykorzystuje elementy terapii poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej, gestalt, systemowej, skoncentrowanej na schematach.

Wywodzi się z psychologii humanistycznej i egzystencjalnej. W podejściu integracyjnym pracuje się z pacjentem nad zmianą niesłużących schematów osobistych, które są przyczyną jego aktualnych problemów. Ogromne znaczenie w tym podejściu ma zbudowanie relacji z pacjentem, która jest fundamentem skutecznej terapii, opartej na zrozumieniu, empatii, szacunku, akceptacji, zaangażowaniu i życzliwości.